شماره حساب ها

خرید و فروش کانال تلگرام | خرید ممبر تلگرام | خرید ممبر کانال تلگرام

حتما قبل از واریز قوانین وب سایت ما را مطالعه کنید

 

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 6553-4149-2910-5022

شماره حساب : 248800509951

بنام : سروش امیدی

بانک ملت

شماره کارت : 3913-4219-3377-6104

شماره حساب : 5308808154

بنام سروش امیدی

بانک سامان

شماره کارت : 2047-2246-8610-6219

شماره حساب : 1-2247797-800-881

بنام سروش امیدی

بانک آینده

شماره کارت : 0068-0015-1421-6362

بنام سروش امیدی

 

تمامی کارت ها بنام مدیر عامل شرکت و صاحب امتیاز مجوز می باشد

توجه داشته باشید در هنگام واریز غیر از این کارت ها و یا نام صاحب حساب به هیچ حسابی پول واریز نکنید